Selectează o Pagină

AVERTISMENT LEGAL

 1. OBIECT

Prezenta notificare legală reglementează utilizarea și utilizarea site-ului web www.auxitel.com, deținut de AUXITEL, S.L. (în continuare, AUXITEL).

Navigarea pe site-ul AUXITEL atribuie condiția de UTILIZATOR a acestuia și presupune acceptarea deplină și fără rezerve a dumneavoastră a tuturor și a fiecăreia dintre condițiile publicate în prezentul aviz legal, atenționând că respectivele condiții pot fi modificate fără notificarea prealabilă a unei părți a AUXITEL, caz în care vor fi publicate și notificate cât mai mult timp posibil.

Din acest motiv, este recomandabil să citiți cu atenție conținutul acestuia dacă doriți să accesați și să utilizați informațiile și serviciile oferite pe acest site.

Utilizatorul, de asemenea, se obligă să utilizeze corect site-ul în conformitate cu legile, buna-credință, ordinea publică, utilizările în trafic și prezentul Aviz legal și va răspunde către AUXITEL sau către terți, în conformitate cu orice daune care ar putea să fie cauzată ca urmare a încălcării obligației menționate.

Orice altă utilizare decât cea autorizată este interzisă în mod expres, iar AUXITEL poate refuza sau retrage accesul și utilizarea acestuia în orice moment.

 1. ID

AUXITEL, în conformitate cu Legea 34/2002, din 11 iulie, privind Serviciile Societății Informaționale și Comerțului Electronic, vă informează că:

 • Denumirea sa socială este: AUXITEL, S.L.
 • CIF-ul său este: B78914058
 • Sediul social este la: C/ SIERRA DE GUADARRAMA, 41-D – 28830 – SAN FERNANDO DE HENARES – MADRID
 • Companie înregistrată în Registrul Mercantil din Madrid, Volumul 7235, Folio 127, Foaie Nr. M117302.
 1. COMUNICAȚII

Pentru a comunica cu noi, vă punem la dispoziție diferite mijloace de contact pe care le detaliem mai jos:

 • : 916767313
 • Email: calidad@auxitel.com

Toate sesizările și comunicările dintre utilizatori și AUXITEL vor fi considerate eficiente, în toate scopurile, atunci când sunt efectuate prin oricare dintre mijloacele detaliate mai sus.

 1. CONDIȚII DE ACCES ȘI UTILIZARE

Site-ul web și serviciile sale sunt gratuite și cu acces deschis. Cu toate acestea, AUXITEL poate condiționa utilizarea unora dintre serviciile oferite pe site-ul său de completarea prealabilă a formularului corespunzător.

Utilizatorul garantează autenticitatea și actualitatea tuturor datelor comunicate către AUXITEL și va fi singurul responsabil pentru orice declarații false sau inexacte făcute.

Utilizatorul este de acord în mod expres să facă o utilizare adecvată a conținutului și serviciilor AUXITEL și să nu le folosească pentru, printre altele:

 1. Diseminarea de conținut infracțional, violent, pornografic, rasist, xenofob, ofensator, care susține terorismul sau, în general, contrar legii sau ordinii publice.
 2. Introduceți viruși informatici în rețea sau desfășurați acțiuni care pot altera, strica, întrerupe sau genera erori sau deteriorarea documentelor electronice, datelor sau sistemelor fizice și logice ale AUXITEL sau ale terților; precum și să împiedice accesul altor utilizatori la site și la serviciile acestuia prin consumul masiv de resurse informatice prin care AUXITEL își oferă serviciile.
 3. Încercați să accesați conturile de e-mail ale altor utilizatori sau zone restricționate ale sistemelor informatice ale AUXITEL sau ale terților și, după caz, să extrageți informații.
 4. Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială, precum și încălcarea confidențialității informațiilor AUXITEL sau ale terților.
 5. Uzurpare identitatea oricărui alt utilizator.
 6. Reproduceți, copiați, distribuiți, puneți la dispoziție sau orice altă formă de comunicare publică, transformați sau modificați conținutul, cu excepția cazului în care aveți autorizația titularului drepturilor corespunzătoare sau acest lucru este permis legal.
 7. Colectați date în scop publicitar și pentru a trimite reclame de orice fel și comunicări în scopuri de vânzare sau altele de natură comercială fără solicitarea sau acordul dumneavoastră prealabil.

Tot conținutul site-ului web, precum textele, fotografiile, graficele, imaginile, icoanele, tehnologia, software-ul, precum și designul grafic și codurile sursă ale acestuia, constituie o lucrare a cărei proprietate aparține AUXITEL, fără ca niciunul dintre conținut să fie transferat către utilizatorul.drepturile de exploatare asupra acestora peste ceea ce este strict necesar pentru utilizarea corectă a web-ului.

Pe scurt, utilizatorii care accesează acest site pot vizualiza conținutul și pot realiza, după caz, copii private autorizate cu condiția ca elementele reproduse să nu fie transferate ulterior către terți, nici să fie instalate pe servere conectate la rețele și nici să nu fie supuse niciunui fel de exploatare.

De asemenea, toate mărcile comerciale, denumirile comerciale sau semnele distinctive de orice fel care apar pe site sunt proprietatea AUXITEL, fără a se înțelege că utilizarea sau accesul la acesta atribuie utilizatorului vreun drept asupra acestora.

Sunt interzise distribuirea, modificarea, cesiunea sau comunicarea publica a continutului si orice alt act care nu a fost autorizat in mod expres de catre titularul drepturilor de exploatare.

Instituirea unui hyperlink nu presupune în niciun caz existență unor relații între AUXITEL și proprietarul site-ului web pe care este stabilit, nici acceptarea și aprobarea către AUXITEL a conținuturilor sau servicii sale.

AUXITEL nu este responsabil pentru utilizarea pe care fiecare utilizator o acorda materialelor puse la dispozitie pe acest site sau pentru actiunile desfasurate in baza acestora.

 • EXCLUDEREA GARANȚIILOR ȘI A RĂSPUNDERII ÎN ACCES ȘI UTILIZARE

Conținutul acestui site este de natură generală și are doar scop informativ, fără a garanta pe deplin accesul la tot conținutul, nici completitatea, corectitudinea, valabilitatea sau actualitatea acestuia, nici adecvarea sau utilitatea acestuia pentru un scop anume.

AUXITEL exclude, în măsura permisă de lege, orice răspundere pentru daune de orice natură care decurg din:

 1. Imposibilitatea accesării site-ului sau lipsa veridicității, acurateței, completitudinii și/sau actualității conținuturilor, precum și existența viciilor și defectelor de tot felul a conținuturilor transmise, difuzate, stocate, puse la dispoziție, celui care a fost accesat prin intermediul site-ului web sau prin serviciile oferite.
 2. Prezența virușilor sau a altor elemente în conținut care pot provoca modificări ale sistemelor informatice, documentelor electronice sau datelor utilizatorului.
 3. Nerespectarea legilor, a bunei-credințe, a ordinii publice, a utilizărilor în trafic și a prezentului anunț legal ca urmare a utilizării incorecte a site-ului. În special, și cu titlu de exemplu, AUXITEL nu este responsabilă pentru acțiunile terților care încalcă drepturile de proprietate intelectuală și industrială, secretele de afaceri, drepturile la onoare, intimitatea personală și a familiei și imaginea în sine, precum și reglementările privind concurență neloială și publicitate ilicită.

De asemenea, AUXITEL își declină orice responsabilitate cu privire la informațiile care se află în afara acestui site și nu sunt gestionate direct de webmasterul nostru. Funcția link-urilor care apar pe acest site este exclusiv de a informa utilizatorul despre existența altor surse capabile să extindă conținutul oferit de acest site. AUXITEL nu garantează și nici nu este responsabilă pentru funcționarea sau accesibilitatea site-urilor conectate; nici nu sugerează, invită sau recomandă o vizită la aceștia, deci nu va fi responsabil pentru rezultatul obținut. AUXITEL nu este responsabil pentru stabilirea de hyperlinkuri de către terți.

 • PROCEDURA ÎN CAZUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII ILEGALE

În cazul în care orice utilizator sau terț consideră că există fapte sau circumstanțe care dezvăluie caracterul ilicit al utilizării oricărui conținut și/sau desfășurarea oricărei activități pe paginile web incluse sau accesibile prin intermediul site-ului, acesta trebuie să trimită un notificare către AUXITEL identificându-se în mod corespunzător și precizând presupusele infracțiuni.

 • PUBLICAȚII

Informațiile administrative furnizate prin intermediul site-ului web nu înlocuiesc publicitatea legală a legilor, regulamentelor, planurilor, prevederilor generale și actelor care trebuie publicate oficial în ziarele oficiale ale administrațiilor publice, care constituie singurul instrument care atestă autenticitatea acestora. și conținut. Informațiile disponibile pe acest site ar trebui înțelese ca un ghid fără scop de valabilitate legală.

 1. LEGISLATIA APLICABILE

Prezentele condiții vor fi guvernate de legislația spaniolă în vigoare.

Limba folosită va fi spaniola.